קורות חיים – חיים בלמקר

1967

תואר ראשון בהצטיינות, הרווארד, בוסטון

1971

MD אוניברסיטת דיוק, צפון קרוליינה

1974-71

מתמחה בפסיכיאטריה, בי"ח דיוק ועמית קליני NIMH

1984-74

מנהל מחקר פסיכיאטרי, בי"ח עזרת נשים (כיום הרצוג)

1975

מרצה, בית הספר לרפואה, הדסה, ירושלים

1977

מומחה בפסיכיאטריה בישראל

1985-1980

מנהל מחלקה א', בית חולים הרצוג, ירושלים

1999-77

חבר מערכת העיתון Biological Psychiatry

1978

מרצה בכיר, בית הספר לרפואה, הדסה, ירושלים

1999-79

חבר מערכת העיתון Journal of Psychiatric Research

1980

פרס א.י. בנט, החברה הבינלאומית לפסיכיאטריה ביולוגית

1982

יו"ר הועדה המארגנת של כנס ה-CINP העולמי בירושלים

1983

פרופ' חבר, בית הספר לרפואה, הדסה, ירושלים

1983

פרס אנה מוניקה למחקר בדיכאון

1994-85

מנהל המחלקה הסגורה הפעילה, מרכז בריאות הנפש, באר שבע

1986-היום

פרופ' מן המניין, ביה"ס לרפואה, אוניברסיטת בן גוריון בנגב

1987

יו"ר הועדה המארגנת, Sixth Catecholamine Congresss בירושלים

1998-88

יו"ר החטיבה הפסיכיאטרית, ביה"ס לרפואה, אוניברסיטת בן גוריון בנגב

1993

פרס זיסקינד-סימרפלד למחקר בפסיכיאטריה

2012-1994

סגן מנהל מרכז בריאות הנפש, באר שבע

1996

פרס מחקר קליני של ה-(ECNP (European College of Neuropsychopharmacy

1998-היום

חבר מערכת העיתון Bipolar Disorders

2000

פרס נולה מדוקס פאלקון למחקר בדיכאון, NARSAD

2004-2002

יו"ר האיגוד הישראלי לפסיכיאטריה ביולוגית

2004

פרס מחקר, החברה הבינלאומית לפסיכיאטריה ביולוגית

2010-2008

נשיא, הארגון הבינלאומי לנוירופסיכופרמקולוגיה (CINP)

2014-2012

סגן נשיא, ארגון בינלאומי למחלות ביפולריות (ISBD)

2013-היום

נשיא, הארגון הבינלאומי לנוירופסיכיאטריה (INA)

2015-היום

יו"ר, איגוד הפסיכיאטריה בישראל

 

פרסומים: 345 מאמרים מדעיים, 146 פרקים בספרים, 19 ספרים ועריכה מיוחדת של גיליונות מדעיים